Hotell och restaurang

Vi hämtar och återvinner allt avfall som uppstår inom Er verksamhet. Vi har lång erfarenhet av restaurangverksamhet med bland annat maskinella lösningar för de stora mängder emballagematerial och organiskt avfall som uppstår inom verksamheten men också enklare lösningar för den mindre verksamheten.

Produkter och tjänster som kan vara lämpliga

  • Kärlskåp för besökarens mindre avfall.
  • Miljöbok i fickformat för personalen så att avfallet sorteras rätt.
  • Kärl för hantering av mindre mängder material eller matavfall.
  • Glasbehållare för större mängder glas.
  • Bal- Kärlpressar för hantering av emballagematerial.
  • Containrar för mellanlagring av avfall. Finns även med kylaggregat.
  • Komprimatorer, kylda och vätsketäta, mobila eller stationära för större mängder avfall.
  • Rådgivning för att utveckla miljöarbetet inom verksamheten.