Butik och handel

Vi hämtar och återvinner allt avfall som uppstår inom er verksamhet. Vi har lång erfarenhet av butik och handel med bland annat skräddarsydda maskinella lösningar för de stora mängder emballagematerial som uppstår inom verksamheten eller enklare lösningar för den mindre verksamheten.

Produkter och tjänster som kan vara lämpliga

  • Miljöbok i fickformat för personalen så att avfallet sorteras rätt.
  • Samlaren för insamling av hushållens lilla farliga avfall. Speciellt framtagen för installation i butik.
  • Kärl för hantering av mindre mängder material eller matavfall.
  • Kärlskåp för besökarens mindre avfall.
  • Bal- Kärlpressar för hantering av emballagematerial.
  • Containrar för mellanlagring av avfall. Finns även med kylaggregat.
  • Skåp för farligt avfall Rambo Safe.
  • Komprimatorer, mobila och stationära, för större mängder avfall.