Fastigheter och bostadsrätter

Vi har kunskapen och lösningarna för allt avfall som uppstår hos en flerfamiljsbostad eller samfällighet. Allt från hushållsavfall inklusive utsortering av matavfall, källsortering av förpackningar för ökad återvinning och lösningar för minskade sopor till förbränning. Hör av dig till oss så träffas vi och ser på plats hur vi tillsammans kan hitta det bästa för er. Miljöarbete är kontinuerligt och alla steg som tas i rätt riktning viktiga. Allt arbete ska göras i den takt ni själva klarar av och har möjlighet till. Kontakta oss också för smarta lösningar för vår-, höst eller storstädning!

Produkter och tjänster som kan vara lämpliga

  • Rådgivning genom hela processen.
  • Kärl för hantering av avfall och återvinning i t. ex. miljörum.
  • Kärlskåp för mindre fastigheter vid hantering av kärl för avfall.
  • Miljöhus kan byggas på olika sätt. Kontakta oss!

Rätt sortering ger billigare insamling

Här får du som är fastighetsägare eller sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening eller samfällighet tips och råd om vad man bör tänka på när man utformar utrymmen för avfall, både utanför fastigheter och i miljörum eller soprum.

I broschyren Handbok för avfallsutrymmen får du praktiska tips om avfallshantering.

Bra avfallsutrymmen och hämtningsplatser inbjuder till att avfallet sorteras och hanteras rätt. När insamlingen går snabbt och enkelt leder det på sikt till billigare insamling. Det förbättrar också arbetsmiljön minskar risken att våra sophämtare skadas.

 

Läs mer här!