Hälso- och sjukvård

Vi hämtar, återvinner och destruerar allt avfall som uppstår inom er verksamhet. Vi har lång erfarenhet i att hantera farligt avfall, skärande stickande avfall och sekretess. Kontakta oss gärna för ett helhetsavtal för hantering av alla tjänster inom miljöarbetet.

Produkter och tjänster som kan vara lämpliga

  • Miljöbok i fickformat för personalen så att avfallet sorteras rätt.
  • Säker hantering av sekretessavfall.
  • Kärlskåp för besökarens mindre avfall.
  • Kärl för hantering av mindre mängder material eller matavfall.
  • Rambo Safe ett skräddarsytt miljöskåp för hantering och förvaring av farligt avfall.
  • Containrar för mellanlagring av avfall. Finns även med kylaggregat.
  • Komprimatorer, kylda, vätsketäta, mobila eller stationära för större mängder avfall.
  • Rådgivning för farlig avfall och utveckla miljöarbetet inom verksamheten.