Exploatering, planarbete och nybyggnation

Kontakta gärna oss inför uppstart.

I Handboken för avfallsutrymmen finns råd och tips för vad man ska tänka på och innehåller råd och anvisningar för transport, förvaring, arbetsmiljö med mera.

Aktuell lagstiftning och erfarenheter från avfallsbranschen ligger till grund för råden och anvisningarna. I rapporten har hänsyn tagits både till arbetsmiljön för renhållningsarbetare och tillgängligheten för boende. Insamlingsteknik, fordon och insamlingsbehållare gås grundligt igenom liksom lagstiftning. Handboken är rikligt illustrerad med foton och skisser.

Läs också  i Lokala avfallsföreskrifter om vad som gäller i din kommun för fastigheten.

Här kan du ladda ned Handbok för avfallsutrymmen som pdf.