Bygg och Riv

Vi har den lösning du behöver för att ta hand om det avfall som uppstår vid byggnation eller rivning. Vi kommer gärna ut till er på plats för att gå igenom de olika faserna i projektet för att hitta en lösning som passar utifrån produkter och tjänster.

Vid nybyggnation hjälper vi gärna till att planera den kommande avfallshanteringen och vid rivningsprojekt kan vi ge en offert om hanteringskostnaden för avfallet.

Helhetsavtal

Många kunder tecknar ett helhetsavtal med oss för att få en samlad faktura på allt kring miljö, från kärl till transport och vidare återvinning.

Produkter och tjänster som kan vara lämpliga

  • Miljöbok i fickformat för personalen så att avfallet sorteras rätt.
  • Rambo Safe – en komplett lösning för säker hantering och förvaring av farligt avfall.
  • Rådgivning genom hela projektet, både för farligt avfall och återvinning.
  • Kärl för hantering av mindre mängder material eller matavfall.
  • Storsäck för smidig sortering direkt på plats av mindre avfallsslag.
  • Containrar för mellanlagring av avfall. Finns även med kylaggregat.
  • Lastväxlarflak för större mängder avfall, finns i flera olika storlekar.