Slamtömning för Sotenäs kommun

Slamavskiljare för WC och Bad-, disk- och tvättvatten (BDT) töms enligt fastställt schema. För tätare tömning eller tömning av sluten tank görs en beställning från fastighetsägaren direkt till Rambo. Meddela vid beställningstillfället om ni önskar samtidig tömning av BDT.

Slamavskiljaren/tanken ska tömmas regelbundet. Vi tömmer enligt de intervall som anges nedan och befinner oss i området under de veckor som anges. Du får ett aviseringsbrev inför tömning.

Information om avgifter kring slam finner du på Abonnemang och taxor.

På grund av hög belastning på reningsverken sommartid (15 juni till 15 augusti) vill vi att så många slutna tankar som möjligt töms övrig tid på året då belastningen är lägre. Beställ tömning före den 7 juni för att få tömt till den lägre taxan.