Slamtömning för Lysekils kommun

Slamavskiljare för WC och Bad-, disk- och tvättvatten (BDT) töms enligt fastställt schema. För tätare tömning eller tömning av sluten tank görs en beställning från fastighetsägaren direkt till Rambo. Ordinarie tömning utförs inom fem arbetsdagar, beställningsdagen medräknad. Meddela vid beställningstillfället om ni önskar samtidig tömning av BDT.

Slamavskiljaren/tanken ska tömmas regelbundet. Vi tömmer enligt den intervall som anges nedan, du får ett aviseringsbrev inför tömning.

Information om avgifter kring slam finner du på Abonnemang och taxor.

Tömningsintervall

Slamavskiljare (WC) 1 gång / år Tömning enligt schema
Slamavskiljare (BDT) 1 gång vartannat år Tömning enligt schema
Sluten tank extremt snålspolande toalett minst 1 gång vartannat år Beställs av fastighetsägare
Sluten tank minst 1 gång / år Beställs av fastighetsägare