Latrin

Vi har utfört behandling av latrin på dispens av Länsstyrelsen. Vår dispens har nu upphört och det finns ett krav på förändring från Länsstyrelsen och från Arbetsmiljöverket. På grund av dessa krav kommer vi avsluta latrintjänsten inom några år.   

Miljöriktiga alternativ
Vi flaggar redan nu för en förändrad lösning kring latrin med eget omhändertagande och visar i nedladdningsbar folder ”Latrin 2013” på alternativ som är miljöriktiga, ger en god arbetsmiljö och är för våra kunder mer ekonomiskt fördelaktiga.

Vi accepterar inte latrinkartonger då dessa strider mot kravet om god arbetsmiljö. Har du som kund kvar någon kartong för latrin ska dessa kasseras och inte användas för latrin.

Ansökan till miljöförvaltningen

För att all hantering av latrin ska ske på ett miljöriktigt sätt kräver ändrad toalettlösning tillstånd från miljöförvaltningen. Detta så att inte olägenhet uppstår för människors hälsa, närliggande dricksvattentäkter, grundvattnet eller naturen/miljön. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att ansökan inkommer och godkänns innan installation sker och att hantering och latrinkompostering utförs på ett riktigt sätt.

Välkommen att höra av dig till miljökontoret eller Rambo om du har frågor.
Notera att ansökan skickas till respektive kommun.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara