Varför sitter korken fast?

10 juli, 2024
Sedan 1 juli 2024 gäller ny EU-lagstiftning som kräver att korkar sitter fast på plastflaskor och pappförpackningar på upp till tre liter. Syftet är att motverka nedskräpning genom att förhindra att lösa korkar hamnar i naturen.

Enligt EU-direktiv ska plastkorkar sitta fast under hela förpackningens livslängd. Pappersförpackningar sorteras som vanligt, med plastkorken kvar. Förpackningen och korken kommer att separeras under återvinningen; förpackningen materialåtervinns medan korken förbränns.

Du kan även lossa korken och sortera den bland plastförpackningar för materialåtervinning. Men det är som sagt bättre att låta korken sitta kvar än att riskera att den hamnar ute på gatan eller kanske rent av på sandstranden eller klipporna nu när badsäsongen närmar sig.