Sorting guide in English!

8 juli, 2024
Here you can download a sorting guide in both English and Swedish or in English only, with some extra information. You can easily print them and then give them to tenants or family guests to make sorting easier.

Här kan du ladda ner ett sorteringsblad på engelska och svenska eller enbart engelska, med lite extra information. Du skriver enkelt ut dem och kan sedan lämna dem till hyresgäster eller familjegäster för att göra sorteringen enklare för oss alla.

 

SV – ENG version:

 

English version with extra information:

 

Click the pictures to download.

Klicka på bilderna för att ladda ner.