Del 3 – Uppdrag

Här har vi samlat experiment som utmanar dig och bygger på kunskap från del 3 i Smart med mat.

Uppdrag 1 – Ta reda på hur det var förr

Prata med någon som är äldre och fråga hur mycket mat, men även annat, de slängde förr. Fråga även om de hade vattenklosetter eller utedass. I Sverige fick en del tassa ut på gården om nätterna för att kissa och bajsa, både på landet och i stan, så sent som på 70-talet. Hur växte dina föräldrar, mor- och farföräldrar upp? Sorterade de mat, papper och glas när de var små? Hur förvarades maten? Om någon av dina föräldrar växt upp i något annat land, fråga även hur det ser ut där idag. Slänger man lika mycket mat där som i Sverige? Sorteras matavfallet? Sorteras andra sopor?

Skriv en text där du visar vad den person du har pratat med gjorde med matrester och sopor som liten, men även hur man gick på toaletten och vad man gjorde med det avfallet.

Uppdrag 2 – Bygg framtidens fordon

Bensin- och dieseldrivna bilar smutsar ner luften och leder till att oljan som är en ändlig resurs minskar. Det är inte hållbart. Din uppgift är att ta fram en bil som inte förstör miljön för oss själva eller för framtida generationer.

Hur kan en sådan bil se ut? Vad gör att den fungerar, kan köra framåt? Vilket drivmedel väljer du för att bilen inte ska förorena miljön? Vilket material bygger du din bil av för att den ska kunna återvinnas? Rita och förklara hur din bil ser ut. Använd orden hållbar, drivmedel och återvinna när du presenterar din framtidsbil.

Förnybara drivmedel: etanol, biogas och el.