Framtid och utveckling

Vi tror att framtidens avfallshantering bygger på ett målmedvetet miljöarbete, smarta helhetslösningar och en god service med nära kundrelationer!

För att vi ska behålla våra kunders förtroende måste vi ständigt utveckla oss och förbättra vår service. Exempel från det utvecklingsarbete vi genomfört är:

  • Ett nytt system för fastighetsnära insamling av hushållens källsorterade avfall har utvecklats i Lysekil, och införs under 2016-2018. Under 2017 har beslut tagits i Kommunfullmäktige i Munkedal, Sotenäs och Tanum att införa systemet även där. Läs mer Nytt insamlingssystem.
  • Under 2017 introduceras Mina sidor för våra avtalskunder. Där kan du bland annat ta del av din avfallsstatistik.
  • Rambo[SAFE] Vår container som är skräddarsydd för våra kunders farliga avfall. Tjänsten låter Rambo ge råd och ta hand om det farliga avfallet på ett säkert sätt.
  • Under 2017 ändrar vi hantering av vissa avfallslag genom att pressa till balar för enklare och färre transporter.