Framtid och utveckling

Vi tror att framtidens avfallshantering bygger på ett målmedvetet miljöarbete, smarta helhetslösningar och en god service med nära kundrelationer!

För att vi ska behålla våra kunders förtroende måste vi ständigt utveckla oss och förbättra vår service. Exempel från det utvecklingsarbete vi genomfört är:

Kommunen tar över insamlingen av förpackningsavfall 2024

För att öka återvinningen och göra det lättare att göra rätt har Sveriges regering beslutat om nya regler för förpackningsinsamling. Beslutet innebär att landets kommuner tar över ansvaret för insamling av hushållens förpackningar från den 1 januari 2024. Det blir också krav på att alla hushåll ska ha fastighetsnära insamling från 1 januari 2027.

Krav på fastighetsnära insamling

Senast den 1 januari 2027 ska alla bostäder ha insamling av förpackningar av papper, plast, glas och metall, så kallad fastighetsnära insamling. Det innebär att invånarna ska kunna lämna förpackningar till återvinning i direkt anslutning till sitt boende. Utöver detta ska skrymmande förpackningar av papper och plast samlas in på lättillgängliga insamlingsplatser.

Nivåmätare i behållare

Vi driver ett pilotprojekt inför övertagandet för insamling av förpackningar från återvinningstationer. I varje behållare placeras det en nivåmätare som känner av när behållaren är full. Därefter skickas en signal till vårt system som lägger behållaren för en planerad tömning. På detta sätt får vi en mer rationell hämtning och vi sänker vår bränsleförbrukning.

Återbruk

Vi satsar på ökat återbruk vilket innebär att vi samlar in produkter som någon annan kan ha användning för i stället för att de går till förbränning. Detta sker bland annat i samarbete med Lysekils kommun ”Framsikten” som har fina lokaler där nya produkter skapas av material som samlats in på våra återvinningscentraler. I Munkedals Kommun har vi ett Ge och Ta koncept där de som besöker återvinningscentralen både kan lämna produkter de anser kan återbrukas och ta hem produkter som någon annan besökare lämnat.