Vi söker en Driftchef för Renhållning

31 oktober, 2017

Vill du vara med och utveckla vår avdelning Rambo Insamling för att möta framtidens behov?
Rambo Insamling är bolagets transportverksamhet och bedriver slamsugning åt hushållskollektiven i alla fyra ägarkommunerna och samlar in hushållsavfall i Lysekils kommun. Vidare utför verksamheten avvattning av slam och insamling av förpackningar åt FTI och företag. Huvudkontoret för Insamling finns i Dalskogen i Lysekil och verksamhet omfattar 25 fordon.

Vi söker nu en driftchef som tillsammans med övriga två driftchefer på Insamlingen skall ansvara och planera för daglig drift och utveckling av verksamheten för att uppnå bolagets framtida mål. Verksamheten är uppdelad i tre ansvarsområden, där Du kommer att ansvara för avdelningen Insamling utav hushållsavfall i Lysekils kommun. Du har personalansvar för nio personer och avdelningen omsätter ca 10 Mkr. I samråd med affärsområdeschef planeras budget och investeringar på både kort och långt sikt. Du kommer administrativt att arbeta i EDP Future som är ett kunddatabassystem och EDP Mobile som är ett fordonssystem.

Läs mer på Tarrasso.se