Upphandling avbruten på grund av bristande konkurrens

4 december, 2017
Det planeras just nu för införande av nytt insamlingssystem av sopor i 4-fackskärl för villahushåll i Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner. Det var mot bakgrund av beslut i respektive Kommunfullmäktige 2016 om nytt insamlingssystem som Rambo i somras gick ut med förfrågningsunderlag för upphandling av insamlingsuppdraget för nämnda kommuner. Då endast ett anbud inkommit med en mycket högre prisbild än förväntat har man nu beslutat att avbryta upphandlingen på grund av bristande konkurrens.

2016 togs beslut i respektive Kommunfullmäktige att införa ett nytt insamlingssystem för villa och fritidshushåll med 4-fackskärl i Munkedal, Sotenäs och Tanums kommun. I förslaget ingick en taxeskiss baserad på erfarenheter och kostnader från liknande kommuner med insamling i fyrfackskärl.

I början av november samlades ägarrepresentanter för ställningstagande om fortsatt inriktning för sophämtning och fastighetsnära insamling av hushållsavfall mot bakgrund av den upphandling som genomförts. Rambos ägarkommuners representanter uttryckte stor besvikelse över att det endast inkommit ett anbud med bristande konkurrens som följd. Priserna överstiger den nivå som de kan acceptera. De beslutade att upphandlingen ska avbrytas samt att en ny upphandling ska genomföras med två alternativ. Ett alternativ innebär insamling av hushållens sopor i 4-fackskärl, men man vill också fråga på pris för ett alternativ med insamling av matavfall och restavfall.

– Det är mycket tråkigt att det endast inkommit ett anbud på insamlingsuppdraget för Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner. Vi hoppas att ett nytt förfrågningsunderlag ska locka fler entreprenörer, både nationella och lokala, att lägga anbud. När vi nu tappar tid kommer införandet att skjutas något fram i tidsplanen. Säger Anne Svensson, projektledare för det nya insamlingssystemet på Rambo.

Ny upphandling genomförs i januari/februari och därefter kommer ägarkommunerna göra ett nytt ställningstagande om hur den framtida insamlingen av hushållsavfall ska se ut i Munkedal, Sotenäs och Tanum.