Upphandling av kärl och insamling för Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner

17 januari, 2018

2016 togs beslut i respektive Kommunfullmäktige att införa ett nytt insamlingssystem för villa och fritidshushåll med 4-fackskärl i Munkedal, Sotenäs och Tanums kommun. I förslaget ingick en taxeskiss baserad på erfarenheter och kostnader från liknande kommuner med insamling i fyrfackskärl.

Upphandlingen innebär två alternativ, ett alternativ med insamling av hushållens sopor i 4-fackskärl och ett alternativ med insamling av matavfall och restavfall i grått och brunt kärl.

Ny upphandling genomförs under januari/februari och därefter kommer ägarkommunerna göra ett nytt ställningstagande om hur den framtida insamlingen av hushållsavfall ska se ut i Munkedal, Sotenäs och Tanum.

Aktuella upphandlingar:

  • ”Avfallshämtning av hushållsavfall i kommunerna Munkedal, Sotenäs, Tanum”
  • ”Avfallskärl för kommunerna Munkedal, Sotenäs, Tanum”