På torsdag den 11 oktober flyttas återvinningsstationen i Bovallstrand med ID: 9975 då intilliggande markytor ska asfalteras.

Stationens nya tillfälliga placering är Idrottsvägen 25 vid fotbollsplanen i Bovallstrand.