Skottar du så hämtar vi

23 november, 2021
Har det snöat eller blivit isigt och halt? Så här års är det viktigt att du som ägare till enskild väg håller vägen snöröjd och halkfri så sopbilen kan ta sig fram och hämta soporna. Vi vill även påminna om att sopkärlen ska vara framskottade och dragvägen sandad eller saltad för att underlätta för våra renhållningsarbetare.

Vinterväglag gör det svårt att tömma dina sopkärl. Ibland kan det till och med vara omöjligt då sopbilen inte alltid kommer fram på grund av halka och snö. Halka gör att den stora och tunga sopbilen inte får väggrepp och det blir en säkerhetsrisk att köra. Våra sopbilar är mycket längre, bredare och tyngre än en vanlig personbil. Det är alltid chauffören som avgör om det är säkert att köra på en väg som är alltför hal eller är dåligt snöröjd.

Vad händer om jag inte får mina kärl tömda på grund av snö och halka?

Om det visar sig omöjligt att ta sig fram till ditt sopkärl på ordinarie hämtningsdag så kommer sopbilen tillbaka och gör ytterligare ett hämtningsförsök senare i veckan. Har vi ditt mobilnummer kommer du få ett sms dagen före vi gör det nya hämtningsförsöket. Går det inte att hämta dina sopor då heller behöver du lagra soporna till nästa ordinarie hämtningstillfälle. Vid dessa tillfällen går det bra att vid behov även lämna en mindre plastsäck, max 15 kg, med restavfall vid sidan av kärlet. Förpackningar och tidningar får du som har fyrfackskärl vid dessa tillfällen lämna till en återvinningsstation. Om det skulle visa sig omöjligt att hämta din sopor vid flera ordinarie hämtningstillfällen kommer vi att informera dig om var och hur du kan lämna dina sopor istället. Om du upplever att du saknar information så kan du kontakta vår kundservice.

Vad behöver jag som fastighetsägare göra?

Det är du som fastighetsägare som ska se till att det är framkomligt mellan den plats som sopbilen normalt stannar på och dina sopkärl. Det är viktigt att se till att det är snö- och halkfritt runt dina sopkärl och att kärlet inte är fastfruset. Ett sopkärl som sitter fast eller har massor av snö på sig är svårt att lyfta fram.

Vad behöver jag som enskild väghållare göra?

Där kommunen inte snöröjer enskilda vägar är det du som vägägare som ansvarar för att vägen är snöröjd och halkbekämpad både för sopbilar och räddningsfordon. Det är viktigt att vägen inte bara är plogad utan också saltad eller sandad för att våra tunga fordon ska få fäste.

Vinterkärl

I vissa områden där vi vet att det kan vara besvärligt att köra vid halt vinterväglag finns det vinterkärl. Du som har vinterkärl har tidigare fått information om detta. Kan sopbilen inte komma fram till ditt ordinarie kärl så har du möjlighet att lägga ditt mat- och restavfall (blandat) i vinterkärlet. Förpackningar och tidningar får lämnas på återvinningsstation. Så fort väglaget tillåter kommer vi att hämta vid din fastighet som vanligt igen.

Slamtömning

Ditt ansvar som fastighetsägare och enskild väghållare gäller även vid slamtömning. Vägen ska vara snöröjd och halkbekämpad. Gångvägen fram till slambrunnen ska vara skottad, sandad eller saltad. Se också till att locket till din slambrunn eller tank inte är övertäckt eller fastfruset.

Tack för din hjälp!