Så tar du hand om växtavfall från invasiva arter

13 april, 2022
I Sverige finns många växt- och djurarter som vandrat in eller importerats in från andra länder, vissa av dessa arter förgyller våra trädgårdar medan andra orsakar stora problem. Invasiva växter kan påverka den biologiska mångfalden, vår hälsa och kan orsaka kostnader för både enskilda och för samhället. Här kan du läsa mer om hur du på ett säkert sätt kan hantera ditt växtavfall.

Då Rambo komposterar det trädgårdsavfall som du lämnar på våra återvinningscentraler och avfallsanläggningar till jord, är det viktigt att du som avfallslämnare hjälper oss att minska spridningen av invasiva arter. Längre ner följer en lista med exempel på växter som inte ska läggas med vanligt trädgårdsavfall. Växtdelar från dessa arter ska istället packas i säckar som förslutes väl innan transport till våra anläggningar. Säckarna ska sedan slängas i containern för brännbart avfall. Normalt är det förbjudet att slänga förslutna säckar, men informera personalen om innehållet så går det bra. Har du bara mindre mängd som t ex några fröstänglar går det bra att lägga dessa väl förslutet i avfallspåse i ditt sopkärl/fack för restavfall.

Har du stora mängder avfall från invasiva växtarter är det inte säkert att det är lämpligt att lämna detta på våra mindre ÅVC:er så som Hamburgsund, Malmön och Skaftö, kontakta därför oss innan ditt besök via vagen@rambo.se. Har du jord med rotdelar eller frö från invasiva växtarter ber vi dig också kontakta vagen@rambo.se innan du kommer till oss. Detta då det inte är säkert att denna typ av jordmassor kan tas omhand av oss.

Tänk på att även hanteringen hemma hos dig och transporten till våra anläggningar kan riskera spridning.

Hur du bäst bekämpar invasiva växtarter varierar med typ av växt. Exempelvis kan uppgrävning av parkslide medföra risk för ökad spridning. Naturvårdsverket har goda råd kring bekämpning av olika invasiva arter på sin hemsida.

Titta gärna på Naturvårdsverkets film; Hjälp till att stoppa invasiva och främmande arter

 

Jättebalsamin

Jättebalsamin (Impatiens glandulifera) är en EU-listad växt som sprätter iväg sina frön. Den är spridd i hela landet.

Jätteloka

Jätteloka (Heracleum mantegazzianum) är en EU-listad jätteväxt som är spridd i hela landet. Har växtsaft som kan ge brännskador på huden.

Parkslide

Parkslide (Fallopia japonica) är en seglivad invasiv växtart som är svårutrotad och sprids lätt genom förflyttning av växt och rotdelar.

Gul skunkkalla
Gul skunkkalla (Lysichiton americanus) en EU-listad våtmarksväxt med gul stor blomma.

Blomsterlupin

Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) är mycket spridd i landet, men kan hejdas lokalt. Plocka blommorna så minskar du fröspridning.