När det blåser

2 november, 2020

Idag har vi friska vindar. Under stormiga dagar är det ju inte så roligt när kärlen välter, vandrar iväg till en annan adress eller om allt innehåll blåser all världens väg. För de allra flesta räcker det med ett enkelt vindskydd eller inramning för att kärlen ska stå still även när det blåser. Men några av er bor extra utsatt och kan periodvis ha behov av att ”låsa fast” kärlen eller locken. Vi har därför tagit fram enkla alternativ som uppfyller behovet utan att ställa till det när kärlet ska tömmas. Du hittar tipsen på sidan 10 och 11 i våra sorteringsguider.

Sorteringsguide – Sorterat eller blandat mat- och restavfall

Sorteringsguide – Hemsortering i fyrfackskärl 2019