I Lysekil bor miljöhjältar! Tillsammans har vi sparat 330 träd och 15,2 ton olja.

24 maj, 2019

Bara i år har du som har Hemsortering varit med och lämnat 81 ton förpackningar och tidningar till återvinning. Dessutom har alla i Lysekil lämnat 240 ton matavfall till rötning så nu kan en biogasbil färdas 12 varv runt jorden fossilfritt och vi kan odla havre utan konstgödsel
till 5 265 000 portioner gröt. Tack för att ni gör skillnad!
(En biogasbil kör 2 km på 1 kg matavfall. 2 kg matavfall ger fosfor från biogödseln för att odla havre till 11 portioner gröt. Ett ton tidningar motsvarar 14 träd. 1 kg återvunnen plast sparar 1 liter olja. Källa: Avfall Sverige)