Lastbilar och traktorekipage begränsas tillträde till ÅVC

29 mars, 2021

Vi har numer en begränsning avseende lastbilar och traktorekipage på samtliga ÅVC:er. Dessa fordon får inte köra in på ÅVC beroende av arbetsmiljö och säkerhetsmässiga skäl.

Ibland omfattas även lätta lastbilar av förbudet beroende av laststorlek, typ fraktion eller vilken ÅVC det gäller. Förbudet omfattar också farligt lastade fordon och släpkärror som kan utgöra fara om de kör runt inne på våra ÅVC ramper. Mindre trädgårdstraktorer med liten kärra kan komma att få köra in.

Personalen på våra anläggningar har alltid sista ordet avseende vilka fordon som kan tillåtas att köra in på ÅVC. Övriga fordon hänvisas till sorteringsplattan.