En gång började Lars-Arne Staxäng som lokförare men blev sedermera vice ordförare i Kommunstyrelsen och gruppledare för Moderaterna i Lysekil. Lars-Arne Staxäng tar med sig 12 års erfarenhet som riksdagsledamot, bland annat som ledamot i Socialförsäkringsutskottet och Pensionsgruppen då också moderaternas talesperson i pensionsfrågor. Lars-Arne Staxäng har suttit i Västtrafiks styrelse, är invald i Nordiska rådet och sitter fortsatt kvar i Thordénstiftelsen och Västkuststiftelsen.

”Jag blev glad när jag fick frågan av en enig valberedning om att bli ordförare i Rambo med en verksamhet där hållbarhet till största möjliga nytta är ett ledord. Just hållbarhet är av yttersta vikt för de flesta företag, oaktat bransch. Men inom denna verksamhet där vi både har statsmakterna och befolkningens efterfrågan på att kunna sortera och återvinna gör uppdraget mycket spännande. Vi är fortfarande bara i början, och jag vill poängtera, att detta klarar vi inte utan alla våra duktiga medarbetare på Rambo, engagerade ägarkommuner och ett gott samarbete i styrelsen.” Säger Lars-Arne Staxäng.

”Valberedningen har enigt nominerat Lars-Arne Staxäng till ny styrelseordförande för Rambo. Valberedningen består av de fyra ägarkommunernas respektive valberednings ordförande.  Vi har letat efter en kandidat som ägarkommunerna är enig om och en kandidat som flera känner till. Personen bör ha erfarenhet att sitta i bolag men även ha erfarenhet av att vara aktiv i offentligt sektor och kunna hantera eventuella intresse konflikter. Därför har vi nominerat Lars-Arne Staxäng.” Säger Anders C Nilsson, Rambos valberedning.

 

För mer information:

Sofia Agertoft

Kommunikations- och marknadsansvarig

sofia.agertoft@rambo.se

0523-667729