Införandet av nytt insamlingssystem i Sotenäs skjuts fram

3 december, 2019
Planeringen inför Sotenäs nya insamlingssystem är i gång, men införandet av det nya insamlingssystemet skjuts fram. Det är regeringens ändrade förordningar om producentansvar för förpackningar och returpapper som är orsaken. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför tagit beslut om att invänta resultatet av Naturvårdsverkets tillståndsprövning för insamling av förpackningar och returpapper i Sverige.

I de nya förordningarna har producenter av förpackningar och tidningar fått totalt ansvar för att samla in och ta om hand uttjänta produkter. Målet är att underlätta för hushållen att källsortera förpackningar och returpapper bostadsnära och därmed minska den totala miljöbelastningen från dessa produkter.

Från och med 1 januari 2023 krävs det därför tillstånd från Naturvårdsverket för att få bedriva bostadsnära insamling. Och för att få ett tillstånd ska man samla in förpackningar och returpapper i hela Sverige. Kravet är följande:

  • 2023 ska minst 60 procent av alla bostadsfastigheter erbjudas borttransport av hushållens förpackningsmaterial av papp, papper, kartong, wellpapp, plast, glas och metall.

Det nya insamlingssystem som vi idag kallar Hemsortering, ligger helt i linje med förordningarnas krav på insamling. Rambo arbetar därför för att få till ett avtal som underentreprenör till den rikstäckande organisation som får Naturvårdsverkets tillstånd. Så fort avtalet är på plats kan vi gå vidare med införandet av det nya insamlingssystemet.

 

För mer information kontakta Matilda Gard, Avdelningschef Utveckling och Kvalitet, matilda.gard@rambo.se

 

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-27 sid 19-20

Producentansvar

Bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper