Återvinningsstationen i Hamburgsund är flyttad. Den nya placeringen är Industrivägen bakom Pump bensinstation, se bild.