Förändringar i avfallsförordningen: Separering av matavfall från förpackningen

21 december, 2023
Från och med årsskiftet kräver avfallsförordningen att förpackat matavfall separeras från förpackningen. Rambo har möjlighet att hämta matavfall och övriga fraktioner, men vi kan inte hjälpa dig med separeringen.

Syftet är att minska matavfall och optimera resursanvändningen. Vi uppmanar livsmedelsbutiker att överväga cirkulära lösningar som anpassade inköp, utförsäljning vid kort datum, tillagning av mat, återtag från grossister eller donation av ej utgånget matavfall med kort datum till hjälporganisationer.

Dispenser från kravet hanteras av kommunernas miljöförvaltning. Särskilda regler gäller för köttavfall (Animaliska biprodukter, ABP).