Det är enkelt att sortera matavfall

15 mars, 2021
Och när du gör det bidrar du till att rädda jorden. Matavfallet ger oss biogas som bränsle, och biogödsel som återför viktig näring till vår åkermark – helt naturligt. Allt du behöver göra är att lägga ditt matavfall i påsen och lämna i rätt sopkärl.
Matavfall är en resurs väl värd att ta hand om. Varje år slänger svenska folket cirka 1,3 miljoner ton mat och det är hushållen som slänger mest mat av alla. De står för ungefär hälften av den mat som årligen slängs. Det innebär att ett villahushåll i Sverige producerar nästan 3 kg matavfall per vecka. Det matavfall som sorteras ut ger en stor miljövinst och kommer att kunna användas vid produktion av biogas och biogödsel som ersätter fossila bränslen och konstgödsel.

Visste du att:

  • Matavfallet från 1 200 personer räcker för att köra en sopbil under ett år.
  • En påse matavfall ger fosfor från biogödseln som räcker för att odla havre till cirka 11 portioner havregrynsgröt.
  • En bil som kör på biogas släpper ut 2 600 kg mindre växthusgaser per år jämfört med en bensindriven bil.

Idag har Rambo utsortering av matavfall till rötning i tre av våra fyra ägarkommuner. Är du nyfiken på att veta mer om just dina möjligheter för att sortera ut matavfall, kontakta Rambos kundservice på 0523-66 77 00 eller kundservice@rambo.se.

Läs mer om matavfall, sortering, rötning och biogas på ”Gör det inte svårare”.