Bättre sortering med fyrfackskärl

14 juli, 2022
Under våren har Rambo utfört en plockanalys av cirka 1400 villakunders hushållsavfall. En plockanalys innebär att en del av restavfallet i sopkärlen tas ut och sorteras noggrant för att se hur stor del som har sorterats rätt och hur stor del som har sorterats fel.

Vi väger det osorterade avfallet

Alla förpackningar och matavfall som hamnat i restavfallet vägs separat. På så vis får vi statistik över hur mycket avfall i restavfallskärlet som faktiskt hör hemma där och hur mycket som egentligen borde sorterats som matavfall, eller lämnats på en återvinningsstation/återvinningscentral.

Fyrfackskärl innebär bättre sortering

I Munkedal, där fyrfackssystemet för hemsortering infördes hösten 2019, syns en tydlig skillnad på hur matavfall och förpackningar sorteras ut beroende på vilka sopkärl hushållet har. Villakunder i Munkedal med fyrfackskärl har hälften så mycket felsorterat matavfall som övriga kunder i Munkedal. Även andelen förpackningar som slängs i restavfallet i fyrfackskärlen är lägre än för övriga typer av sopkärl.

Mängden restavfall har minskat

Förutom att plockanalysen visar på en lägre andel matavfall och förpackningar i restavfallet kan vi även se att den totala mängden restavfall från Munkedals kommun har minskat. Innan insamling i fyrfackskärl infördes slängde en hushållskund i snitt 220 kg mat- och restavfall per år och efter införandet har mängden sjunkit till 170 kg per år.

Plockanalysen har visat att med fyrfackskärl för hemsortering blir det lätt att göra rätt!