Återvinningsstationerna Berfendal, Valboryr och Vågsäter i Munkedal avvecklas efter 1 maj

11 mars, 2021
Förändrade möjligheter till återvinning av förpackningar i Munkedals kommun

Nu när vi infört fastighetsnära insamling av förpackningar, Hemsortering, i Munkedals kommun ser vi över de lokala återvinningsstationer som ligger utanför Förpacknings- och tidningsinsamlingens uppdrag och som därför helt bekostas av Munkedals renhållningskollektiv. Dessa lokala återvinningsstationer tar numera emot mindre mängd förpackningar och det är både kostsamt och tidskrävande att tömma och hålla rent. Det är därför varken ekonomiskt eller miljömässigt hållbart att ha kvar Munkedals tre lokala stationer. Det innebär att återvinningsstationerna Berfendal, Valboryr och Vågsäter kommer att avvecklas efter 1 maj 2021.

Närmast berörda hushåll har fått separat information där vi i första hand erbjudit att kostnadsfritt byta till Hemsortering i fyrfackskärl och i andra hand hänvisat till någon av de andra officiella återvinnings-stationerna (som ligger inom Förpacknings- och tidningsinsamlingens uppdrag) i Munkedals kommun.

Närmaste återvinningsstation hittar du enkelt på FTIs hemsida.