Är du vår nya VD?

14 oktober, 2019
Vill du bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle med god resurshushållning? Vi tillhandahåller avfalls- och återvinningslösningar samt miljötjänster till invånare och företag i mellersta och norra Bohuslän där våra kunder är så väl privathushåll som företag.

Som VD kommer du att leda ett bolag där du tillsammans med medarbetare och ägare ska verka för ett effektivare tillvaratagande av gemensamma resurser för bästa samhälls- och miljönytta. Rollen ställer höga krav på att säkerställa ekonomisk och miljömässig resurshushållning och avfallshantering för ägarkommunerna och dess invånare. Du leder och initierar utvecklingsarbete där du bidrar med din kunskap för hållbar och långsiktig utveckling. Du behöver ha ett tydligt intresse och engagemang för hållbar utveckling och du ansvarar för att lagar, tillstånd och regler inom avfalls- och återvinningshantering efterföljs. Uppdraget innehåller flera kontaktytor med såväl myndigheter och kommuner som politisk styrning i ägarkommunerna.

Uppdraget spänner över ett stort område och du behöver vara van att hantera komplexa frågor som kan uppstå vid ett delat ägarskap mellan flera kommuner och intressenter. Är du rätt VD för oss så kommer du till ett bolag med kompetenta och engagerade medarbetare som drivs av att göra skillnad för invånarna i ägarkommunerna men framför allt av att få bidra till en långsiktig hållbar miljöhantering och livskvalitet, såväl idag som för kommande generationer.

I den här rekryteringen samarbetar vi med Tarasso AB, läs mer om tjänsten och ansök på tarasso.se