10 sätt att minska ditt avfall

3 december, 2019
Samlar vi ihop allt avfall från de svenska hushållen under ett år, får vi ett jättestort sopberg. Men tillsammans kan vi hjälpas åt att minska det. Svårt? Nej, faktiskt inte.

Visste du att det uppstår 466 kg hushållsavfall från varje person – varje år! För att minska avfallet måste vi hjälpas åt genom att slänga mindre. Här är 10 tips på hur du kan minska ditt avfall.

Hur mycket kan du minska?

Om du följer dessa 10 tips kan du minska ditt avfall med 115 kg, din klimatpåverkan med 300 kg CO2e och dina kostnader med nästan 10 000 kronor per år.
 

#1 Reklam nej tack! Säg nej till reklam i brevlådan. Slipp massor av pappersavfall. Spara 40 kg papper och 33 kg CO2e.

#2 Minska matsvinnet Ta vara på maten och släng mindre. Planera smart. Spara 8,7 kg avfall och 18 kg CO2e.

#3 Gilla begagnat  Köp begagnade kläder istället för nya. Eller köp inga alls. Spara 1,9 kg avfall och 94 kg CO2e.

#4 Låna böcker och e-böcker Skona skogen. Låna böcker, eller välj en e-bok nästa gång. Spara 9,3 kg avfall och 8,4 kg CO2e.

#5 Flergångslåda till lunch Köp hämtmat i flergångslåda. Och kaffe i flergångsmugg. Spara 6,6 kg avfall och 13,7 kg CO2e.

#6 Välj flergångspåsar Ta med en egen påse nästa gång du köper frukt och grönt. Spara 0,51 kg avfall och 1,8 kg CO2e.

#7 Länge leve datorn Förläng livet på din dator och minska det farliga elektronik- avfallet. Spara 0,25 kg avfall och 51 kg CO2e.

#8 Ge din telefon ett längre liv Förläng livet på din mobiltelefon och minska det farliga elektronikavfallet. Spara 0,08 kg avfall och 14 kg CO2e.

#9 Välj begagnade leksaker Välj begagnade leksaker. Köp, byt, sälj och skänk. Spara 32 kg avfall och 47 kg CO2e.

#10 Välj bort engångsprylar hemma Slaskskrapa istället för hushållspapper. Kaffefilter som kan användas fler gånger. Koppfria värmeljus. Tre exempel på smarta vardagsval. Spara 14 kg avfall och 13,6 kg CO2e.

Alla vinner när avfallet försvinner

Att minska avfallet ger många positiva effekter, både för dig, din plånbok, klimatet och miljön. Allt avfall har en gång varit nya produkter. För att producera dem krävdes råvaror, energi och kemikalier. Den största miljöpåverkan under en produkts liv sker i de flesta fall vid tillverkningen. Ju mindre som slängs desto mindre behov av nya produkter och desto mindre påverkas klimat och miljö. Även om materialet i avfallet kan återvinnas är det mycket bättre för klimatet och miljön att undvika att avfallet överhuvudtaget uppstår.

Spara pengar, tid och plats

När avfallet minskar så minskas också dina kostnader för inköp, du sparar tid på att slippa hantera det avfall som uppstår – och det blir mer plats i ditt hem.

Återvinna är bra, förebygga är bäst

Att återvinna avfall är bra, men det är ännu bättre för klimatet och miljön om vi kan jobba förebyggande. Att förebygga avfall är att minska mängden avfall och avfallets farlighet. Det är något du gör innan en produkt blir avfall. Det förebyggande arbetet handlar alltså inte om sortering av avfall utan om saker vi gör vid till exempel inköp, lagring och användning för att förhindra att produkter blir avfall överhuvudtaget.

Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår

Vid varje tips kan du se hur stora effekterna blir i form av minskat avfall, minskad klimatpåverkan och hur mycket pengar du kan spara. Beräkningarna bygger på statistik, livscykelanalyser av produkters miljöpåverkan och, i de fall statistik saknas, på antaganden om en persons förbrukning av olika produkter under ett år.

 

I exemplen står det CO2e, det står för koldioxidekvivalenter.
Det betyder att klimatpåverkan från växthusgaser med olika
styrka räknats om till koldioxid. Det är ett sätt att visa den samlade klimatpåverkan.

 

Källa: Avfall Sverige 2019 lär mer på sopor.nu