På 00-talet är elektronik både viktigt och lite skrämmande (så skrämmande att vi strax innan millennieskiftet tror att samhället kommer kollapsa när 1999 slår över till 2000 i alla datasystem). Med en ökande elektronikanvändning ökar också kravet på insamling av elektronikavfall.

00-talet: två kommuner blir fyra

I takt med att två kommuner blir fyra utökas också Rambos geografiska gränser. Mot en bakgrund av samhällsnyttiga investeringar och åtaganden avrundas 00-talet med en nominering i European EMAS Awards.

År 2001 träder Tanums kommun in i Rambo. I och med detta tar Rambo över ansvaret för avfallsanläggningen på Tyft, samt drift och skötsel av alla Tanums miljöstationer och återvinningsgårdar. Under detta år införs producentansvar för insamling och återvinning av elektronik.

År 2002 anläggs en återvinningscentral i Hamburgsund. Samma år förbjuds deponering av organiskt och brännbart avfall, vilket leder till att Sverige går upp i världsledning vad gäller minst andel deponerat avfall.

År 2004 går Munkedals kommun med som ny delägare i Rambo, vilket leder till att Rambo tar över och rustar upp avfallsanläggningen på Hästesked samt alla miljöstationer och återvinningsstationer runt om i kommunen. Under året nyttiggör Rambo 90% av allt inkommande avfall.

År 2006 invigs återvinningscentralen på Hogenäs och avfallsanläggningen på Hästesked får förbättrade sorteringsoch omlastningsresurser.

Nominerade av Miljöstyrningsrådet deltar Rambo år 2007 i European EMAS Awards, som Sveriges tävlingsbidrag i kategorin ”små företag”. Förstapris gick till Österrike, men Rambos representant och miljösamordnare lämnade inte Lissabon tomhänt. I bagaget fanns en liten återvinningsstatyett för bästa svenska småföretag. Under året invigs även en ny återvinningscentral i Sivik och en hall för farligt avfall vid Hogenäs.

Läs mer om vad som hände på tiotalet.