Munkedal

Nytt insamlingssystem i Munkedals kommun

Under 2019 införs matavfallssortering samt det valbara abonnemanget Hemsortering. I december kommer det vara klart.

I samband med införande av nya kärl inventerar vi framkomligheten för våra bilar. De flesta hushållen kommer kunna välja Hemsortering och ha kvar kärlen där de står i dag. Vissa hushåll kommer dock behöva flytta fram kärlen något från dagens placering för att vi ska kunna komma fram med Hemsorteringsbilen.

Hemsortering är det i särklass bästa abonnemanget med hög service för dig som boende och stor miljönytta.