Lysekil

Kärl istället för sopsäck

På uppdrag av kommunfullmäktige, har sopsäcken bytts mot kärl.

Utifrån hur vägarna och vändplatserna ser ut, runt där du bor, kan du välja på olika typer av kärl. Kan du ställa dina kärl vid en framkomlig väg för fyrfacksbil kan du välja Hemsortering i fyrfackskärl – det i särklass bästa abonnemanget för dig som boende och för miljön. Om du vill ha dina kärl vid en smalare väg når vi dig med den lilla sopbilen och då kan du välja abonnemang Sorterat matavfall och restavfall samt Blandat mat- och restavfall.

Viktiga skäl för bytet

Plastkärlen har många fördelar, här är de viktigaste.

– Arbetsmiljön blir bättre

Att lyfta sopsäckar är både slitsamt och farligt med tunga lyft. Ibland kan det också finnas vassa föremål i säckarna som kan skada hämtningspersonalen. Kärlen dras på hjul och personalen kommer inte i närkontakt med innehållet.

– Bättre service och kvalitet

Alla kärl kan ID-märkas. Det minskar risken för missad hämtning.

– Miljö

Vi erbjuder nu en ny typ av abonnemangsform ”Hemsortering i fyrfackskärl”. Hemsortering har testats av 485 villahushåll i kommunen. Enkätundersökning och utvärdering källsortering av förpackningar och tidningar ökade med 80 procent samtidigt som 93 procent var nöjda eller mycket nöjda och vill behålla fyrfackskärlen.

Andra större förändringar

– Gemensamma uppställningsplatser i land för fastigheter på öar utan fast landförbindelse.

– Varannan-veckas-hämtning av restavfall och matavfall året runt.

– Fritidsabonnemang ger hämtning april-september. Hämtning vintertid kan beställas som extratjänst och tömning sker då vid nästkommande ordinarie tömningsrunda för helårsboende.