Sotenäs

Etappvis införande

De nya abonnemangen kommer införas etappvis kommun för kommun. Sotenäs kommun planeras att få det nya insamlingssystemet infört  2023, innan dess upphandlas både leverantörer av kärl och liknande samt insamlingsentreprenör.

I samband med att det nya systemet införs inventerar vi framkomligheten för våra bilar. Genom att i vissa fall flytta fram kärlen något från dagens placering kan de flesta hushåll välja Hemsortering, det i särklass bästa abonnemanget för dig som boende och för miljön.

HEMSORTERING I FYRFACKSKÄRL ÄR BÄST ENLIGT NATIONELL KARTLÄGGNING

Branschorganet Avfall Sverige har släppt en rykande färsk kartläggning (maj 2017) av insamlingssystem för hushållsavfall bland Sveriges kommuner. Resultatet visar att det system du har avgör hur mycket förpackningar och matavfall du sorterar ut från soppåsen. Sammanställningen visar att Hemsortering i fyrfackskärl är bäst, näst bäst är insamling i två separata kärl (brunt kärl för matavfall och grönt kärl för restavfall) och sämst är insamling till optisk sortering. Kartläggningen stödjer helt det beslut som Kommunfullmäktige har tagit om framtida insamlingssystem i Sotenäs.

73 % av soporna, som idag förbränns, går att återvinna.

Ett villahushåll producerar idag i genomsnitt 7.2 kg sopor per vecka. Av dessa är 3.8 kg matavfall, 1.5 kg förpackningar/tidningar och 1.7 kg är brännbart avfall. Hela 73 % av det som eldas upp kan återvinnas med stora vinster för både miljö och ekonomi. Undersökningen som gjorts nationellt stämmer fullt överens med de lokala plockanalyser Rambo själva har gjort på hushållens avfall i Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum.

Det känns bra att även den nationella sammanställningen visar samma sak som vi funnit i våra plockanalyser och granskningar av system. Säger Anne Svensson, Utvecklingssamordnare.

Fakta:

Insamling i fyrfackskärl med papperspåse för matavfallet är bäst därför att:

  • Man slänger mindre mat.
  • Man slänger färre sopor.
  • Man sorterar ut 40 % mer förpackningar och tidningar till återvinning.
  • Man sorterar matavfall rätt och lika bra som vid brunt separat kärl.
  • Matavfallet sorteras bäst vid användning av papperspåse.