Konstruktionsmaterial

För rena jord- och schaktmassor krävs ingen karakterisering men du måste ändå göra en avfallsdeklaration. För att det ska vara enkelt, för dig som avfallslämnare, har vi tagit fram blanketten Deklaration av konstruktionsmaterial för enbart sådana massor.

Syftet med deklarationen är att säkerställa att anläggningen kan ta emot den mängd massor som du planerar att lämna, samt för att kunna veta att massorna inte är förorenade och att de är av en lämplig typ för användning i anläggningsändamål.

Innan transport till Rambos avfallsanläggningar ska därför avfallsproducenten fylla i en blankett för deklaration av konstruktionsmaterial. Denna ska sedan skickas till Rambos vågadministratör vagen@rambo.se  för att godkännas innan transporten påbörjas.