Generell Avfallsdeklaration

Finns behov av deklaration av andra avfallstyper än deponimassor, schaktmassor och konstruktionsmaterial finns en blankett för detta, Generell avfallsdeklaration.

För att veta om en deklaration behövs, kontakta gärna Rambos vågadministratör, vagen@rambo.se