Avfallsdeklaration

Finns behov av deklaration av andra avfallstyper än deponimassor, schaktmassor och konstruktionsmaterial finns det blanketter för detta, Generell avfallsdeklaration och Avfallsdeklaration flytande avfall.

 

För att veta om en deklaration behövs, kontakta gärna Rambos vågadministratör, vagen@rambo.se