Årsredovisning 2022

30 mars, 2023

Nu finns Rambos årsredovisning för 2022 på hemsidan. Du hittar den under Rambo/Finansiella rapporter eller genom att klicka här.

I årsredovisningen kan du bl.a. läsa om Rambos ekonomiska resultat för 2022, mål och måluppfyllelse, våra avfallsmängder samt viktiga händelser och projekt under året. Exempel på detta är passersystemet, återanvändning av bygg- och rivningsmaterial, familjedag på Hogenäs, inköp av ny spolbil och slamkärra, rening av lakvatten på Sivik och utbildningar som genomförts för medarbetare.