Mål

Ekonomi
Rambo bedriver en effektiv verksamhet och ser till att det finns ekonomiskt utrymme för att driva och utveckla företaget mot framtiden.

Miljö
Rambo bedriver ett ständigt pågående förbättringsarbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Rambo skapar förutsättningar för att våra kunder ska kunna nå de nationella miljömål som finns uppsatta för insamling av matavfall och ökad återvinning.

Kunder
Rambos kunder har förtroende för vår verksamhet och vårt varumärke.

Personal
Rambos värdegrund är utgångspunkt för hur vi, all personal, arbetar tillsammans.