Så tar du hand om växtavfall av invasiva främmande arter

20 maj, 2020
I Sverige har vi många växt- och djurarter som vandrat in eller importerats i från andra länder, vissa av dessa arter förgyller våra trädgårdar medan andra ställer till stora problem.

Rambo komposterar det trädgårdsavfall som du lämnar på våra återvinningscentraler och avfallsanläggningar till jord, därför är det viktigt att du lämnar växtavfall på ett sätt som hjälper oss att minska spridningen av invasiva arter.

Här kan du få veta mer om hur du kan ta hand om ditt växtavfall på ett säkert sätt.