Den största förändringen i vår historia pågår just nu.

24 maj, 2019

Varje dag vill vi underlätta vardagen för dig och över 40 000 hushåll, verksamheter och företag i våra fyra ägarkommuner. Att det är du som boende som via kommunen äger oss som bolag gör vårt uppdrag särskilt viktigt. Vi vill ge dig en bra service, vi vill erbjuda ett system som är hållbart och miljöriktigt och vi vill att våra medarbetare ska ha en god arbetsmiljö.

Därför genomför vi just nu det största projektet någonsin i vår historia. Vi inför matavfallssortering, digitaliserar oss med appen Mitt Rambo, inför interaktiva kartsystem i våra fordon för ruttoptimering och inför abonnemanget Hemsortering med hög miljövinst i samtliga fyra ägarkommuner. Vi är ingen stor organisation, och vi har ingen stor kassa därför får det ta lite tid för att vi ska mäkta med projektet. Vi vill däremot vara effektiva, kunniga, engagerade och modiga.

Vi genomför projektet för att vi, kommunen och du som boende, ska nå upp till Sveriges miljömål och generationsmål. Vi ska lämna över ett samhälle till kommande generation där de stora miljöproblemen är lösta utan att orsaka skada utanför Sverige gränser. Vi vill vara miljöhjältar.