Rambo Safe

Tjänsten Rambo Safe är en komplett lösning för trygg hantering och förvaring av företagets farliga avfall.

I helhetslösningen ingår miljöskåpet Rambo Safe, invägning, tömning och borttransport av företagets farliga avfall. I tjänsten ingår även de dokument som krävs för att uppfylla lagstiftares och myndigheters krav samt information och rådgivning gällande dokumentation och förteckning över avfallet. All information finns alltid tillgänglig i ”Blå pärmen” inuti Miljöskåpet.


Safe-skåpet är enkelt att placera och kärl för farligt avfall är tydligt utmärkta med innehåll.