TANUM – hämtdagar jul och nyår 2020

Veckotömning

Vecka 52 ingen förändring för dig som har hämtdag måndag 21/12, tisdag 22/12 och onsdag 23/12.
  • Tömning kan ske dag eller kväll så ställ fram dina kärl senast på hämtdagen kl. 06:00 och låt kärlen stå framme tills vi har tömt.
Vecka 52 torsdag 24/12 och fredag 25/12 har vi begränsad tömning.
  • Du som har hämtdag dessa dagar, ställ fram dina kärl senast måndag 21/12 kl. 06:00. Tömning sker någon dag under vecka 52 så låt kärlen stå framme tills vi har tömt.
Vecka 53 ingen förändring för dig som har hämtdag måndag 28/12, tisdag 29/12 och onsdag 30/12.
  • Tömning kan ske dag eller kväll så ställ fram dina kärl senast på hämtdagen kl. 06:00 och låt kärlen stå framme tills vi har tömt.
Vecka 53 torsdag 31/12 och fredag 1/1 har vi begränsad tömning.
  • Du som har hämtdag dessa dagar, ställ fram dina kärl senast måndag 28/12 kl. 06:00. Tömning sker någon dag under vecka 53 så låt kärlen stå framme tills vi har tömt.

Varannan-veckastömning

Vecka 52 ingen förändring för dig som har hämtdag måndag 21/12, tisdag 22/12 och onsdag 23/12.
  • Tömning kan ske dag eller kväll så ställ fram dina kärl senast på hämtdagen kl. 06:00 och låt kärlen stå framme tills vi har tömt.
Vecka 52 torsdag 24/12 och fredag 25/12 har vi begränsad tömning.
  • Du som har hämtdag dessa dagar, ställ fram dina kärl senast måndag 21/12 kl. 06:00. Tömning sker någon dag under vecka 52 så låt kärlen stå framme tills vi har tömt.
Vecka 53 gör vi extra tömning av matavfall för er kunder som normalt har hämtdag jämna veckor.
  • Du som vill ha tömt ditt matavfallskärl vecka 53, ställ fram ditt matavfallskärl senast måndag 28/12 kl. 06:00. Tömning sker någon dag under vecka 53 så låt kärlen stå framme tills vi har tömt.
Vecka 01 gör vi extra tömning av restavfall för er kunder som normalt har hämtdag jämna veckor.
  • Du som vill ha tömt ditt restavfallskärl vecka 01 ställ fram ditt restavfallskärl senast måndag 4/1 kl. 06:00. Tömning sker någon dag under vecka 01 så låt kärlen stå framme tills vi har tömt.

Månadstömning

Vecka 52 ingen förändring för dig som har hämtdag måndag 21/12, tisdag 22/12 och onsdag 23/12.
  • Tömning kan ske dag eller kväll så ställ fram dina kärl senast på hämtdagen kl. 06:00 och låt kärlen stå framme tills vi har tömt.
Vecka 52 torsdag 24/12 och fredag 25/12 har vi begränsad tömning.
  • Du som har hämtdag dessa dagar, ställ fram dina kärl senast måndag 21/12 kl. 06:00. Tömning sker någon dag under vecka 52 så låt kärlen stå framme tills vi har tömt.