Avfallsförbränning

På sidan Soppåsen – också till nytta har vi samlat material om avfallsförbränning. Kontakta gärna ett Kraftvärmeverk för ett studiebesök. Närmast i vår omgivning är Lillesjöverket i Uddevalla.

En uppgift man kan ge barnen är att se hur mycket mindre familjens soppåse kan bli genom att sortera ut förpackningar till återvinning och matavfall till rötning. När vi själva utfört plockanalyser ser vi att ett hushåll med blandat avfall lämnar ca 10 kg till förbränning i veckan och ett hushåll som har full källsortering hemma i så kallade fyrfackskärl lämnar enbart 2,5 kg i veckan till förbränning.