Du – en miljöhjälte!

Att sortera avfallet rätt och förstå varför är viktigt, men det är också viktigt att prata med barnen om att inte skräpa ned. Sopor i naturen är varje år orsak till bland annat mycket lidande för djur. Det finns stora öar i havet gjorda av plast, och just mikroplaster i havet är ett problem som det forskas mycket kring för att finna lösning på.

För att synliggöra för barnen hur viktigt det är att avfallet hamnar på rätt plats kan ni göra ett litet experiment.

 

Att se hur sopor bryts ner – Syfte

Att visa vilken tid det tar för olika material att brytas ned. Att visa att man inte kan slänga saker i naturen eller på en deponi.

Material

Snöre eller plankbit, sopor av olika material (metall, plast, papper, glas m m)

Genomförande

Sätt fast de olika soporna på snöret (man kan också fästa på en träplanka

Lägg ut snöret eller plankan på en väl markerad plats. Gå dit en gång/halvår och kika vad som hänt.

Fundera på

1. Vilket material tar längst tid att bryta ned?

2. Varför tar det olika lång tid för olika material att brytas ned?

3. Finns det något material som är farligt för djuren i skogen? Varför?

4. Vad händer med metallen?

5. Vad händer med papperet?