Abonnemang och taxor Tanums kommun

Här presenterar vi de vanligaste abonnemangen och taxorna för Tanums kommun.  Abonnemangsavgiften består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften täcker del av kostnader för drift av återvinningscentral, hantering av farligt avfall, fjärrtransport och behandling av grovavfall, avfallsplanering, information, administration och kundservice.  I Tanum är grundavgiften 800:-, vilken alltså är medräknad i abonnemangsavgiften.