Abonnemang och taxor Lysekils kommun

Här presenterar vi de vanligaste abonnemangen och taxorna för Lysekils kommun.  Vilka abonnemangsformer just du kan välja beror på framkomligheten till din fastighet. Abonnemangsavgiften består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften täcker del av kostnader för drift av återvinningscentral, hantering av farligt avfall, fjärrtransport och behandling av grovavfall, avfallsplanering, information, administration och kundservice.  I Lysekil är grundavgiften 1699:-, vilken är medräknad i abonnemangsavgiften.

Vill du hemkompostera ditt matavfall anmäler du det till Miljönämnden i Mellersta Bohuslän, köper en kompost om du inte redan har en, och sätter igång. I taxan jämställs att hemkompostera sitt matavfall med att sortera ut matavfall till rötning.

Fullständig renhållningstaxa för Lysekils kommun.