Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifterna är antagna av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Renhållningsföreskrifterna anger de villkor som gäller för den kommunala renhållningen, tex sorteringsanvisningar och hämtningsintervall.

Lysekil
Insamlingssystemet för villa- och fritidshushållen kommer att bytas ut etappvis under en tvåårsperiod 2016-2018.