Är någon folkbokförd på adressen?

Obs. Om du hyr ut din fastighet och hyresgästen är folkbokförd ska du klicka i ”JA”