Du får Fritid!

Så här funkar Fritid:

  • Tömning varannan vecka under veckorna 14-39.
  • Ingen tömning under veckorna 40-13.

Ditt nya abonnemang Fritid kommer att starta upp i samband med att du får dina nya kärl. Tills dess tömmer vi som vanligt. De nya kärlen levereras med start i oktober 2024.

Hämtning vintertid för dig som har Fritid

Vill du ha hämtning på vintern?
Då kan du boka extra hämtning för 98 kr per hämtningstillfälle.

Går det att byta abonnemang?

Om du fått Fritid kan du byta till Helår. Med Helår får du tömning varannan vecka året runt. Kontakta oss så snart som möjligt om du vill byta, och senast 15 maj.

Kan jag få glesare tömning om jag hemkomposterar?

Ja, om du komposterar allt ditt matavfall i hemkompost måste du först ha anmält det till ditt kommunala miljökontor. Fyll sedan i blanketten ”Anmälan om längre hämtningsintervall” för att få tömning av restavfall var fjärde vecka istället.

När börjar de nya abonnemangen att gälla?

De nya abonnemangen gäller från att du har fått dina nya kärl, som levereras med start i oktober.

Läs mer på hemsortering.nu